Hoeveel mensen gaan scheiden, en waarom eigenlijk?

4 okt 2021 | Algemeen | 0 Reacties

Hoeveel mensen gaan scheiden van elkaar en wat zijn de belangrijkste oorzaken van een echtscheiding? In de afgelopen tientallen jaren, al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw, zien we het jaarlijks aantal echtscheidingen toenemen. Scheiden wordt in deze tijd dan ook meer geaccepteerd, en daarom makkelijker gekozen, dan in het verleden. Omega Mediation vertelt je meer over hoeveel mensen gaan scheiden, wanneer zij dit doen en waarom zij dit doen. Natuurlijk gaan we later ook dieper in op het voorkomen van een echtscheiding en het behouden van de onderlinge verbondenheid.

Hoeveel mensen gaan scheiden?

Je stapt in het huwelijksbootje met het idee dat jullie voor altijd samen zullen blijven. Jullie kijken een sterk huwelijk tegemoet en verwachten niet dat jullie in de toekomst ooit lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Toch, je kunt de toekomst niet voorspellen en op een bepaald moment kun je een echtscheiding overwegen. Hoeveel mensen gaan scheiden in Nederland? In 2019 vond de laatste jaarmeting plaats. In dat jaar vonden 30.041 echtscheidingen plaats in ons land.

Jaarlijks meer echtscheidingen

We noemden net al even dat het aantal echtscheidingen in de laatste tientallen jaren al aan het stijgen is. Om je hier een duidelijker beeld van te geven: in 1965 vonden ‘slechts’ 6.000 echtscheidingen plaats. In 1985 waren dit er al 34.000. Natuurlijk moeten we niet alleen kijken naar het aantal echtscheidingen, maar ook naar het aantal huwelijken. Nederland wordt immers steeds drukker bevolkt en er worden meer huwelijken en geregistreerd partnerschappen gesloten. In 1965 ging het om 2 echtscheidingen op elke 1.000 huwelijken en in 1985 om bijna 10 op elke 1.000 huwelijken. In de jaren tachtig werden echtscheidingen dan ook voor het eerst ‘geaccepteerd’. Vergelijken we 2019 met 1985, dan zien we wel een lichte daling. In 2019 kwamen we uit op bijna 9 echtscheidingen op elke 1.000 huwelijken.

Echtscheidingen en kinderen

Het is niet alleen belangrijk om te zien hoeveel mensen gaan scheiden, maar ook om te kijken naar hoeveel kinderen daarbij betrokken zijn. Een echtscheiding is nog vervelender wanneer er kinderen in het spel zijn. In 1995 woonden ongeveer 400.000 kinderen onder de 16 jaar niet in een huishouden met allebei de eigen ouders. Dit aantal groeide in 20 jaar met 200.000, naar ongeveer 600.000 kinderen in 2015. Meer dan de helft van deze kinderen was betrokken bij een echtscheiding van de ouders. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geeft aan dat dit aantal blijft stijgen. Daarnaast wordt ook opgemerkt dat het aantal kinderen dat geboren wordt in een huishouden met één ouder eveneens groeit.

Veertigers kiezen het vaakst voor een echtscheiding

We weten nu hoeveel mensen gaan scheiden, maar wanneer in hun leven besluiten zij dit nu precies te doen? Uiteraard komen echtscheidingen in alle leeftijdsgroepen voor. We zien wel dat het aantal echtscheidingen het hoogst is binnen de categorie 45 tot 50 jaar. De gemiddelde leeftijd van vrouwen ligt bij een echtscheiding op 44,3 jaar en bij de mannen is dit een gemiddelde leeftijd van 47,5 jaar. Binnen de meeste huwelijken is de man dan ook iets ouder dan de vrouw. Er kan worden geconstateerd dat mensen nu op een oudere leeftijd gaan scheiden dan 20 jaar geleden. Dit heeft vooral ook te maken met het feit dat mensen in deze tijd later gaan trouwen dan 20 jaar geleden.

Hoe lang duurt het gemiddelde huwelijk?

Een sterk huwelijk, waarin beide partners zich verbonden blijven voelen met elkaar, duurt natuurlijk een leven lang. Huwelijken die door een echtscheiding tot einde komen, hebben op dit moment gemiddeld 14,9 jaar geduurd. Iets meer dan 15 op elke 100 huwelijken die stranden, stranden al binnen 5 jaar na de huwelijksdag. De meeste huwelijken die in een echtscheiding eindigen duren 5 tot 10 jaar. Een kleiner deel van de huwelijken eindigt pas na tientallen jaren in een echtscheiding. Het zijn deze huwelijken die zorgen voor een hoger gemiddeld percentage.

Waarom gaan mensen scheiden in deze tijd?

Een huwelijk loopt mis wanneer de onderlinge verbondenheid verloren gaat. In de basis is dit altijd de reden dat een huwelijk op de klippen loopt. De onderlinge band is beschadigd of al helemaal verdwenen. De oorzaken zijn wel legio. De meeste echtscheidingen vinden plaats doordat de communicatie tussen de partners is weggevallen. Er wordt niet meer gepraat en daardoor gaat de onderlinge verbondenheid verloren. Op de tweede plaats vinden we de financiën als belangrijkste oorzaak van echtscheidingen in ons land. Hierbij kan het gaan om financiële moeilijkheden, maar ook om problemen met het financieel beheer binnen het huishouden. Op de derde plaats van meest voorkomende oorzaken van echtscheidingen in ons land vinden we ontrouw, waardoor het vertrouwen is beschadigd. In de komende 3 maanden besteden wij meer aandacht aan de drie meest voorkomende oorzaken van echtscheidingen in Nederland, én aan hoe je dit kunt voorkomen.

Blijf verbonden met elkaar!

Je gaat niet met elkaar trouwen om op enig moment in jullie leven door een echtscheiding te gaan. Een echtscheiding is emotioneel zwaar, voor iedereen die erbij betrokken is. Je wilt er alles aan doen om dit te voorkomen. Omega Mediation helpt je hier graag bij, onder meer door middel van preventieve mediation, waarmee jullie de best mogelijke start maken voor een sterk huwelijk. Natuurlijk zijn jullie altijd welkom voor een intakegesprek. Neem vrijblijvend contact met ons op.